Torndalshave

Torndalshave hovedingang

Torndalshave er et specialiseret bofællesskab for borgere med sygdommen demens. Bofællesskabet har plads til 12 borgere og ligger i et område med mange parcelhuse. Huset er bygget op omkring en dejlig atriumhave. 

Bebyggelsen ejes af Lejerbo, som står for husleje og opkrævning heraf. Hvidovre Kommune står for visitation til boligerne, og der kan søges om boligydelse efter gældende regler.

Torndalshave hører organisatorisk ind under Plejecenter Strandmarkshave.